Ćwiczenie 2

Funkcje agregujące

Funkcje agregują ce pozwalają na dokonanie pewnych wyliczeń w ciele zapytania

AVG – wartość średnia z kolumny

SUM – suma wartości z kolumny

MAX – maksymalna wartości z kolumny

MIN – minimum kolumny

COUNT – zlicz ilość rekordów

Przykład

SELECT COUNT(osoba.imie) FROM osoba WHERE osoba.imie='Roman'

policz Romanów w tabeli osoba

SELECT SUM(zatrudnienie.pensja) AS [Wydatki na pensje] FROM zatrudnienie

suma wydatków na pensje

Grupowanie

Grupowanie wykorzystujemy razem z funkcjami segregującymi

GROUP BY – grupowanie

Przykład

SELECT zatrudnienie.nr_dzialu, SUM(zatrudnienie.pensja) AS [Wydatki pensji na dział] FROM zatrudnienie GROUP BY zatrudnienie.nr_dzialu

Operator IS NULL służy do wyszukiwania wartości NULL

SELECT zatrudnienie.nr_osoby FROM zatrudnienie WHERE zatrudnienie.data_zwolnienia IS NULL

Zapytania złożone

Są to zapytania w których wynik jednego z zapytań staje się źródłem danych do kolejnego zapytania.

Przykład

SELECT zatrudnienie.nr_osoby FROM zatrudnienie WHERE zatrudnienie.pensja > (SELECT AVG(zatrudnienie.pensja) FROM zatrudnienie)

numery osób zarabiających powyżej średniej

klauzula HAVING

Do wybierania interesujących nas grup służy klauzula HAVING. W klauzuli HAVING umieszczamy warunek wyrażony za pomocą funkcji grupowej.

SELECT zatrudnienie.nr_stanowiska, AVG(zatrudnienie.pensja) FROM zatrudnienie GROUP BY zatrudnienie.nr_stanowiska HAVING MAX(zatrudnienie.pensja)>2000;

Zadania

Baza WSTEP

wstep

 1. Obliczyć maksymalną pensje z tabeli zatrudnienie
 2. Obliczyć minimalną pensje z tabeli zatrudnienie
 3. Obliczyć maksymalną pensje dla poszczególnych nr_stanowiska z tabeli zatrudnienie
 4. Obliczyć mininalną pensje dla poszczególnych nr_działu z tabeli zatrudnienie
 5. Obliczyć sumę wydatków na pensje z tabeli zatrudnienie
 6. Obliczyć sumę wydatków na pensje dla poszczególnych nr_stanowiska z tabeli zatrudnienie
 7. Obliczyć średnią pensje dla nr_stanowiska=2 z tabeli zatrudnienie
 8. Obliczyć średnią pensje na nr_stanowiska
 9. Policzyć ile nr_osoby przypada na nr_działu=4 w tabeli zatrudnienie
 10. Policzyć ile nr_osoby przypada na nr_działu w tabeli zatrudnienie
 11. Policzyć ile nr_osoby przypada na nr_stanowiska w tabeli zatrudnienie
 12. Policzyć średnią pensje na nr_działu w tabeli zatrudnienie
 13. Policzyć średnią pensje na nr_stanowiska w tabeli zatrudnienie
 14. Policzyć średnią pensje na stanowisku nr_stanowiska=3
 15. Wybrać nr_osoby z tabeli zatrudnienie o pensji powyżej średniej w nr_stanowiska=3
 16. Wybrać nr_osoby wraz z numerem stanowiska posortowane po nr_stanowiska rosnąco
 17. Wybrać nr_osoby wraz z numerem stanowiska posortowane po nr_stanowiska malejąco
 18. Ile osób przypada na jeden nr_powiatu w tabeli osoba
 19. Ile osób przypada na jeden nr_powiatu w tabeli osoba posortowane wg kolumny nr_powiatu
 20. Obliczyć sumę wydatków na pensje większych od średniej dla poszczególnych nr_stanowiska z tabeli zatrudnienie