Ćwiczenie 3

Pobieranie danych z więcej niż jedna tabeli

Do pobrania danych z więcej niż jednej tabeli możemy wykorzystać operator WHERE używając warunku równościowego.

Przykłady

SELECT * FROM powiat, wojewodztwo WHERE powiat.kod_wojewodztwa=wojewodztwo.kod_wojewodztwa

warunki po operatorze WHERE możemy rozbudowywać

SELECT * FROM powiat, wojewodztwo WHERE powiat.kod_wojewodztwa=wojewodztwo.kod_wojewodztwa AND wojewodztwo.nazwa='łódzkie'

JOIN bez prefiksu domyślnie jest wykonywany jako INNER JOIN służy do połączenia dwu lub więcej tabel na podstawie określonych pól są to pola odpowiadające za relacje czyli klucze główne z kluczami obcymi.

Przykład

SELECT powiat.nazwa as 'Nazwa powiatu', wojewodztwo.nazwa as 'Leży w województwie' FROM powiat INNER JOIN wojewodztwo ON wojewodztwo.kod_wojewodztwa=powiat.kod_wojewodztwa

LEFT OUTER JOIN i RIGHT OUTER JOIN pozwalają na wyświetlenie oprócz pól spełniających warunek pola z poza z jednej lub drugiej tabeli.

FULL OUTER JOIN Pozwala na wyświetlenie niepasujących pól z obu tabel

Przykład

SELECT * FROM osoba JOIN zatrudnienie ON zatrudnienie.nr_osoby=osoba.nr_osoby JOIN dzial ON zatrudnienie.nr_dzialu=dzial.nr_dzialu RIGHT OUTER JOIN stanowiska ON zatrudnienie.nr_stanowiska=stanowiska.nr_stanowiska

CROSS JOIN łączy każdy wiersz z pierwszej tabeli z każdym wierszem drugiej tabeli nie wymaga żadnych warunków złączenia.

Przykład

SELECT * FROM wojewodztwo CROSS JOIN powiat

Zadania

 1. Połącz wszystkie tabele z bazy WSTEP, ogranicz liczbę rekordów do jednego (funkcja LIMIT)
 2. Podaj dane o leku z bazy danych APTEKA:
  • nazwa
  • jednostka_miary
  • Cena z Vat
  • cena
  • Vat
 3. Podaj dane o leku z punktu 2 wraz z danymi kontrahenta
 4. Czy są w bazie leki które nie zostały nigdy sprzedane jeśli tak podaj ich nazwy
 5. Kto jaki lek sprzedał
 6. Który aptekarz sprzedał najwięcej leków
 7. Średnie zakupy w aptece
 8. Wybrać leki sprzedawane na „Paragon”

Baza WSTEP

wstep

Baza APTEKA

apteka