Ćwiczenie 5

UPDATE, FUNKCJE CZASU

Baza WSTEP

wstep

Tabela: zatrudnienie

Do każdego zadania należy wykonać zrzut ekranu. Gotową pracę zapisać jako SQL_update_daty_xx na serwerze FTP ( xx- nr z dziennika)

 Uwaga! Pamiętaj, że nie ma możliwości cofnięcia zapytania w SQL – rób kopie tabeli przed każdym zadaniem.

Zadania

  1. Podnieść każdemu pracownikowi pensje o 100zł
  2. Podnieść pensje pracownikom z działu 2 o 10%
  3. Utwórz dział xx ( xx- nr z dziennika)i przenieś tam wszystkich pracowników pracujących na stanowisku nr 7
  4. Utwórz kolumnę data_wprowadzenia z atrybutem timestamp
  5. Wprowadź datę zatrudnienia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach wg tabeli
  6. Utwórz pola staż_dni i staż_lata – wstaw obliczone odpowiednie wartości dla wszystkich pracowników
  7. Znajdź pracowników z najdłuższym stażem
  8. Znajdź pracowników z najkrótszym stażem
  9. Utwórz pole dodatek_stazowy i wprowadź wartość dla każdego pracownika wg wzoru dodatek_stazowy = staz_lata*pensja*0,01
  10. Zwolnij z dniem dzisiejszym pracowników z najwyższą pensją
Nr działu Data zatrudnienia
1 xx-01-2000
2 xx-02-2001
3 xx-03-2003
4 xx-04-2004
5 xx-05-2005
6 xx-06-2006
7 xx-07-2007
Xx xx-12-2015