Instalacja Serwera VertrigoServ

Serwery baz danych sA� oprogramowaniem sA�uA?A�cym do obsA�ugi baz danych. SA� to narzA�dzia bardzo rozbudowane i bardzo czA�sto dedykowane konkretnym bazom danych. Dla naszych potrzeb najwygodniejszym sposobem instalacji serwera bazodanowego jest wykorzystanie „pakietu” zawierajA�cego: serwer WWW, interpreter jA�zyka PHP oraz wA�aA�nie serwer baz danych. Bardzo wygodnym pakietem dostA�pnym bezpA�atnie w Internecie jest pakiet VertrigoServ. OczywiA�cie pobieramy plik instalacyjny i przystA�pujemy do instalacji.

vertrigo_001

Uruchamiamy kreator instalacji, w ktA?rym zaczynamy od wyboru jA�zyka aplikacji.

vertrigo_002

vertrigo_003

Bardzo waA?nA� rzeczA� jest oczywiA�cie przestrzeganie ustaleA� licencyjnych, dlatego zapoznajemy siA� z warunkami licencji i akceptujemy jej postanowienia.

vertrigo_004

Kolejny krok to wybA?r moduA�A?w. Niespecjalnie jest co tutaj wybieraA� – moA?emy zrezygnowaA� z tworzenia skrA?tu do aplikacji na pulpicie systemowym.

vertrigo_005

Wybieramy lokalizacjA� instalacji

vertrigo_006

oraz nazwA� i miejsce skrA?tu w Menu Start.

vertrigo_007

NastA�puje proces instalacji,

vertrigo_008

po ktA?rym kreator koA�czy pracA�. W tym momencie moA?emy zdefiniowaA� od razu uruchomienie kreatora konfiguracji serwera lub zakoA�czyA� proces instalacji.

vertrigo_009