Instalacja Serwera VertrigoServ

Serwery baz danych są oprogramowaniem służącym do obsługi baz danych. Są to narzędzia bardzo rozbudowane i bardzo często dedykowane konkretnym bazom danych. Dla naszych potrzeb najwygodniejszym sposobem instalacji serwera bazodanowego jest wykorzystanie „pakietu” zawierającego: serwer WWW, interpreter języka PHP oraz właśnie serwer baz danych. Bardzo wygodnym pakietem dostępnym bezpłatnie w Internecie jest pakiet VertrigoServ. Oczywiście pobieramy plik instalacyjny i przystępujemy do instalacji.

vertrigo_001

Uruchamiamy kreator instalacji, w którym zaczynamy od wyboru języka aplikacji.

vertrigo_002

vertrigo_003

Bardzo ważną rzeczą jest oczywiście przestrzeganie ustaleń licencyjnych, dlatego zapoznajemy się z warunkami licencji i akceptujemy jej postanowienia.

vertrigo_004

Kolejny krok to wybór modułów. Niespecjalnie jest co tutaj wybierać – możemy zrezygnować z tworzenia skrótu do aplikacji na pulpicie systemowym.

vertrigo_005

Wybieramy lokalizację instalacji

vertrigo_006

oraz nazwę i miejsce skrótu w Menu Start.

vertrigo_007

Następuje proces instalacji,

vertrigo_008

po którym kreator kończy pracę. W tym momencie możemy zdefiniować od razu uruchomienie kreatora konfiguracji serwera lub zakończyć proces instalacji.

vertrigo_009