Instalacja serwera Xampp

Xampp to darmowy, wieloplatformowy, zintegrowany pakiet, skA�adajA�cy siA� gA�A?wnie z serwera Apache, bazy danych MySQL i interpreterA?w dla skryptA?w napisanych w PHP i Perlu. Nazwa XAMPP jest akronimem od X (ang.A�cross-platform), Apache, MySQL, PHP, Perl. Program jest wydawany na licencji GNU General Public License jako darmowy serwer WWW do obsA�ugi dynamicznych stron.

PracA� rozpoczynamy od pobrania aplikacji.

xampp_001

Uruchamiamy kreator instalacji i otrzymujemy informacjA� o moA?liwych kA�opotach z instalacjA� w przypadku uruchomionego programu antywirusowego. Dla pewnoA�ci najlepiej na czas instalacji dezaktywowaA� monitor antywirusowy choA� nie jest to konieczne.

xampp_002

W kolejnym kroku otrzymujemy informacjA� o koniecznoA�ci instalacji serwera w innym katalogu niA? domyA�lny katalog aplikacji systemu Windows. WiA�A?e siA� to z zabezpieczeniami systemu i uprawnieniami dostA�pu do plikA?w i katalogA?w.

xampp_003

NastA�pnie instalator wita nas uprzejmie i moA?emy przejA�A� do procesu instalacji.

xampp_004

Na poczA�tek wybieramy komponenty do zainstalowania.

xampp_005

Zgodnie z wczeA�niejszym ostrzeA?eniem okreA�lamy (zatwierdzamy) katalog docelowy.

xampp_006

PoniewaA? Xampp nawiA�zaA� wspA?A�pracA� z Apache Friends BitNami mamy moA?liwoA�A� prostej instalacji ulubionych aplikacji, w tym Drupal, Joomla !, WordPress i wiele innych. OczywiA�cie w przypadku podstawowych funkcji serwera SQL ta opcja nie jest konieczna.

xampp_007

Kreator jest gotowy do instalacji wybranych skA�adnikA?w

xampp_008

i rozpoczyna proces instalacji,

xampp_009

ktA?ry od razu monituje nas koniecznoA�ciA� konfiguracji zapory systemowej celem nawiA�zania poA�A�czenia z sieciA� internetowA� (nie jest to zwiA�zane z dziaA�aniem serwera tylko instalatora).

xampp_010

Po skoA�czonym procesie instalacji kreator informuje nas o zakoA�czeniu pracy i proponuje przejA�cie do Panelu kontrolnego serwera.

xampp_011