Konfiguracja serwera Vertrigo

Po uruchomieniu serwera pojawia nam się okno konfiguracji serwera (można pozostawić ustawienia domyślne wybierając przycisk „Ukryj to okienko i uruchom„).

vertrigo_010

W zakładce konfiguracji programu możemy dokonać zmiany ustawień wizualnych serwera. Dla ułatwienia po najechaniu myszką na parametr program podpowiada w oknie Podpowiedzi czego dany parametr dotyczy.

vertrigo_011

W zakładce rozszerzeń definiujemy moduły PHP i HTTP Apache.

vertrigo_012

W zakładce komponenty definiujemy techniczne ustawienia składników serwera, m.in. port MySQL (domyślnie 3306). Dla ułatwienia po najechaniu myszką na parametr program podpowiada w oknie Podpowiedzi czego dany parametr dotyczy.

vertrigo_013

W zakładce Aliasów i katalogów możemy sprawdzić położenie zasobów serwera na dysku twardym.

vertrigo_014

Ponieważ serwer z założenia komunikuje się poprzez sieć zostaniemy poproszeni przez zaporę systemową o zezwolenie na realizację połączeń dla Apache i MySQL.

vertrigo_015vertrigo_016

Uruchomienie serwera kończy się pojawieniem ikonki w „tray’u”. Na tym etapie może nam się również pojawić wcześniej zdefiniowany komunikat o błędzie portów dla Apache i MySQL. W tym wypadku należy np wyłączyć działającą usługę mysql uruchomioną przez inną aplikacji lub zmienić zdefiniowane w serwerze porty na inne – wolne.

 vertrigo_017