Konfiguracja serwera Vertrigo

Po uruchomieniu serwera pojawia nam siA� okno konfiguracji serwera (moA?na pozostawiA� ustawienia domyA�lne wybierajA�c przycisk „Ukryj to okienko i uruchom„).

vertrigo_010

W zakA�adce konfiguracji programu moA?emy dokonaA� zmiany ustawieA� wizualnych serwera. Dla uA�atwienia po najechaniu myszkA� na parametr program podpowiada w oknie Podpowiedzi czego dany parametr dotyczy.

vertrigo_011

W zakA�adce rozszerzeA� definiujemy moduA�y PHP i HTTP Apache.

vertrigo_012

W zakA�adce komponenty definiujemy techniczne ustawienia skA�adnikA?w serwera, m.in. port MySQL (domyA�lnie 3306). Dla uA�atwienia po najechaniu myszkA� na parametr program podpowiada w oknie Podpowiedzi czego dany parametr dotyczy.

vertrigo_013

W zakA�adce AliasA?w i katalogA?w moA?emy sprawdziA� poA�oA?enie zasobA?w serwera na dysku twardym.

vertrigo_014

PoniewaA? serwer z zaA�oA?enia komunikuje siA� poprzez sieA� zostaniemy poproszeni przez zaporA� systemowA� o zezwolenie na realizacjA� poA�A�czeA� dla Apache i MySQL.

vertrigo_015vertrigo_016

Uruchomienie serwera koA�czy siA� pojawieniem ikonki w a�ztraya��ua�?. Na tym etapie moA?e nam siA� rA?wnieA? pojawiA� wczeA�niej zdefiniowany komunikat o bA�A�dzie portA?w dla Apache i MySQL. W tym wypadku naleA?y np wyA�A�czyA� dziaA�ajA�cA� usA�ugA� mysql uruchomionA� przez innA� aplikacji lub zmieniA� zdefiniowane w serwerze porty na inne a�� wolne.

A�vertrigo_017