Konfiguracja serwera WebServ

Po zainstalowaniu serwera, przy pierwszym uruchomieniu program wywoła kreatora konfiguracji, który pozwoli nam zdefiniować poszczególne składniki związane z prawidłowym działaniem serwera.

webserv_12

Na początek opcje związane z uruchomieniem serwera. Możemy np. wymusić uruchomienie serwera razem z uruchomieniem systemu czy pojawianie się komunikatów związanych ze startem, zatrzymaniem czy restartem serwera. W tym wypadku dodatkowo można określić czas w jakim te komunikaty będą widoczne na ekranie.

webserv_13

W kolejnym kroku możemy udostępnić zdalny dostęp do serwera oraz zdefiniować hasło do tego konieczne.

webserv_14

Teraz przyszedł czas na konfigurację Apache czyli serwera HTTP. Dzięki niemu można na serwerze przechowywać strony www oraz uruchamiać je z poziomu przeglądarki. Definiujemy informacje o błędach podczas startu, stopu i restartu serwera. adres www serwera (domyślnie localhost) oraz port na którym serwer pracuje (domyślnie 80) w przypadku gdy domyślny port jest zajęty przez inną aplikację. Możemy również wskazać foldery w których przechowywane są  i udostępniane strony www.

webserv_15

Generalnie domyślne ustawienia PHP pozostawiamy bez zmian

webserv_16

i przechodzimy do ustawień MySQL. Tutaj najważniejszą rzeczą jest wskazanie portu (domyślnie 3306), z którego będziemy korzystać przy obsłudze bazy danych. W przypadku komunikatu o błędzie należy ten port zmienić na wolny podobnie jak w przypadku Apache.

webserv_17

Serwer FTP jest domyślnie wyłączony i w przypadku gdy będziemy obsługiwać pliki z poziomu komputera na którym serwer jest zainstalowany opcji tej nie zaznaczamy.

webserv_18

W przypadku korzystania z WebServ jako serwera www możemy włączyć usługę No-IP pozwalającą na definiowanie własnych domen po zarejestrowaniu się na stronie no-ip.com. Zdefiniowane w trakcie rejestracji domeny należy dodać w panelu administracyjnym serwera.

webserv_19

W tym miejscu kreator kończy swoją pracę i możemy przejść do uruchomienia serwera.

webserv_20

Po uruchomieniu serwera pojawia nam się okno powitalne (opcja – można je wyłączyć)

webserv_22

i gdy jest to pierwsze uruchomienie wyświetla się strona, na której mamy możliwość dobrowolnego wsparcia projektu.

webserv_21

webserv_23

Ponieważ serwer korzysta z połączeń sieciowych zapora systemowa poprosi nas o zgodę na realizację połączeń dla Apache i MySQL.

webserv_24

Uruchomienie serwera kończy się komunikatem i pojawieniem się ikonki w „tray’u”. Na tym etapie może nam się również pojawić wcześniej zdefiniowany komunikat o błędzie portów dla Apache i MySQL. W tym wypadku należy np wyłączyć działającą usługę mysql uruchomioną przez inną aplikacji lub zmienić zdefiniowane w serwerze porty na inne – wolne.

webserv_26

Sprawdzenia poprawności konfiguracji możemy dokonać poprzez wpisaniu w przeglądarkę adresu localhost. gdy serwer działa poprawnie sam nas w tym momencie o tym poinformuje.

webserv_27