Konfiguracja serwera Xampp

Po uruchomieniu Panelu kontrolnego serwera pojawia nam siA� panel zarzA�dzania serwerem.

xampp_012

W panelu tym mamy moA?liwoA�A� uruchomienia skA�adnikA?w serwera (przycisk Start), uruchomienia konfiguratora (Config) serwera, sprawdzenia aktywnych poA�A�czeA� sieciowych i portA?w (Netstat), uruchomienia konsoli cmd czy Explorera plikA?w systemu Windows. Ponadto w dolnym oknie otrzymujemy informacjA� o aktualnym stanie serwera.

xampp_018

W oknie konfiguracji moA?emy podaA� A�cieA?kA� do edytora plikA?w (tutaj notepad.exe), przeglA�darki. MoA?emy okreA�liA�, ktA?re moduA�y majA� siA� uruchamiaA� automatycznie razem z Panelem kontrolnym (moA?na zaznaczyA� Apache i MySQL. Definiujemy opcje uruchomienia.

xampp_013

MoA?emy rA?wnieA? poprzez przycisk Service and Port Settings zmieniA� ustawienia portA?w dla poszczegA?lnych moduA�A?w (domyA�lnie dla Apache – port 80 a dla MySQL 3306).

xampp_014

W Panelu kontrolnym poprzez przycisk Config mamy dostA�p do plikA?w konfiguracyjnych danego moduA�u.

xampp_015

Same moduA�y (o ile nie byA�y zdefiniowane do autostartu) uruchamiamy przyciskiem Start. przy poprawnej konfiguracji serwera nazwa moduA�u zostanie podA�wietlona na zielono i w dolnym oknie pojawi siA� wpis o poprawnym uruchomieniu. W przypadku bA�A�dnych ustawieA� (np. zajA�toA�ci portu) podA�wietlenie bA�dzie czerwony i pojawi siA� wpis o bA�A�dzie.

xampp_016

JednoczeA�nie w „tray’u” pojawi siA� ikona serwera po rozwiniA�ciu, ktA?rej pojawi nam siA� Menu z uruchomionymi moduA�ami.

xampp_019