Konfiguracja serwera Xampp

Po uruchomieniu Panelu kontrolnego serwera pojawia nam się panel zarządzania serwerem.

xampp_012

W panelu tym mamy możliwość uruchomienia składników serwera (przycisk Start), uruchomienia konfiguratora (Config) serwera, sprawdzenia aktywnych połączeń sieciowych i portów (Netstat), uruchomienia konsoli cmd czy Explorera plików systemu Windows. Ponadto w dolnym oknie otrzymujemy informację o aktualnym stanie serwera.

xampp_018

W oknie konfiguracji możemy podać ścieżkę do edytora plików (tutaj notepad.exe), przeglądarki. Możemy określić, które moduły mają się uruchamiać automatycznie razem z Panelem kontrolnym (można zaznaczyć Apache i MySQL. Definiujemy opcje uruchomienia.

xampp_013

Możemy również poprzez przycisk Service and Port Settings zmienić ustawienia portów dla poszczególnych modułów (domyślnie dla Apache – port 80 a dla MySQL 3306).

xampp_014

W Panelu kontrolnym poprzez przycisk Config mamy dostęp do plików konfiguracyjnych danego modułu.

xampp_015

Same moduły (o ile nie były zdefiniowane do autostartu) uruchamiamy przyciskiem Start. przy poprawnej konfiguracji serwera nazwa modułu zostanie podświetlona na zielono i w dolnym oknie pojawi się wpis o poprawnym uruchomieniu. W przypadku błędnych ustawień (np. zajętości portu) podświetlenie będzie czerwony i pojawi się wpis o błędzie.

xampp_016

Jednocześnie w „tray’u” pojawi się ikona serwera po rozwinięciu, której pojawi nam się Menu z uruchomionymi modułami.

xampp_019