Konfiguracja konta użytkownika

Środowisko serwerowe jest już skonfigurowane ( dla standardowych zastosowań). Ważne jest jedynie abyśmy mieli zarezerwowany dla naszego serwera port 3306. Jeżeli będzie wolny program powinien pracować bez problemów.

W celu założenia konta użytkownika z menu kontekstowego aplikacji zlokalizowanego w „tray’u” uruchamiamy narzędzie „PhpMyAdmin„.

phpmyadmin_001

Musimy zalogować się do witryny używając standardowego loginu: root i hasła: domyślnie nie ma hasła.

phpmyadmin_002

phpmyadmin_003

Z przeprowadzonych czynności wynika, że możemy pracować wyłącznie jako użytkownik root. Praca użytkownika typu root, czyli administratora nie jest pożądana dla bezpieczeństwa zbiorów, dodatkowo celem ćwiczeń jest nauka języka SQL, czyli najefektywniejszym sposobem nauki będzie praca w środowisku konsoli systemowej. Kolejną wagą jest zastrzeżenie, że pracujemy w środowisku zdalnym, czyli łączymy się z serwerem baz danych poprzez sieć komputerową. – dla spełnienia wszystkich tych wymogów konieczne jest utworzenie użytkownika , który będzie mógł się łączyć zdalnie, posiadającego pewne ograniczenia obsługi bazy i serwera. Użytkownika tworzymy korzystając z zakładki Użytkownicy.

phpmyadmin_004

Pojawiła nam się lista użytkowników wraz z ich ustawieniami. W każdej chwili dowolnemu użytkownikowi możemy zmienić uprawnienia, usunąć go oraz dodać nowego.

phpmyadmin_005

Ponieważ chcemy dodać nowego użytkownika wybieramy opcję Dodaj użytkownika.

phpmyadmin_006

Wypełniamy formularz, podając dane użytkownika – sql, lokalizację – % (domyślna lokalizacja localhost) i hasło. Możemy również poniżej wybrać opcję utworzenia bazy danych z tą samą nazwą i wszystkimi uprawnieniami ale ponieważ będziemy chcieli korzystać konkretnej bazy wybieramy opcję Brak.

phpmyadmin_007

W dalszej części formularza znajdują się opcje uprawnień ale do wszystkich baz danych – użytkownik globalny. Nadawanie w tym miejscu szczegółowych uprawnień mija się z celem, w sytuacji gdy zależy nam na specyficznych uprawnieniach do konkretnych zasobów.

Potwierdzamy dodanie użytkownika przyciskiem Dodaj użytkownika. Wychodzimy do głównego okna zakładki Użytkownicy gdzie otrzymujemy informację o założeniu. Na liście użytkowników pojawiło się nasze konto.

phpmyadmin_008

W sytuacji gdy użytkownik ma zdefiniowane ustawienia globalne alby gdy ich wcześniej nie nadaliśmy możemy je zmienić lub nadać zaznaczając danego użytkownika ( w tym wypadku sql) i wybieramy opcję Edytuj uprawnienia.

phpmyadmin_009

W formularzu uprawnień możemy nadać uprawnienia w trzech grupach: Dane, Struktura i Administracja.

phpmyadmin_010

Kolumna Dane nadaje prawa do zarządzania danymi w bazie danych. Kolumna Struktura nadaje prawa do zarządzania struktura bazy danych tworzenia bazy danych, tworzenia tabeli itp. Z kolei kolumna Administracja pozwala nadać uprawnienia związane z zarządzaniem serwerem. Szczegółowe informacje o poszczególnych uprawnieniach otrzymamy zatrzymując na chwilę kursor na danej opcji. Wyświetli nam się wówczas podpowiedź z opisem uprawnienia.

W polu Ograniczenia zasobów możemy określić liczbę zapytań, poleceń i połączeń w ciągu godziny oraz jednoczesną liczbę połączeń użytkownika. Domyślna wartość zero znosi ograniczenia.

Na koniec w dolnej części możemy wskazać bazę, do której uprawnienia mają mieć zastosowanie. Należy pamiętać, że w tym wypadku dziedziczone są uprawnienia globalne zdefiniowane dla danego konta.

Po zakończeniu konfiguracji wybieramy przycisk Wykonaj i przechodzimy do głównego panelu zakładki Użytkownicy.

phpmyadmin_011

Widzimy tutaj informację o dokonanej operacji a wierszu naszego użytkownika w kolumnie Globalne uprawnienia pojawiła się lista zadeklarowanych parametrów.

W przypadku określania uprawnień specyficznych dla danej bazy należy utworzyć bądź dodać bazę a następnie z jej poziomu zdefiniować uprawnienia użytkownika. Procedura jest dokładnie taka sama tylko inny jest punkt wyjścia.

phpmyadmin_019

Po wybraniu zakładki Użytkownicy podobnie jak poprzednio wybieramy opcję edycji uprawnień dla danego użytkownika (np. sql).

phpmyadmin_009

W oknie nadawania uprawnień nie ma przydzielonej żadnej bazy danych. Z rozwijalnej listy wybieramy odpowiednią bazę (np. bazę WSTEP)

phpmyadmin_014

i pojawia nam się okno definiowania uprawnień specyficznych dla danej bazy i danego użytkownika.

phpmyadmin_015

Po wybraniu ustawień potwierdzamy przyciskiem Wykonaj i przenosimy się do okna z listą użytkowników,

phpmyadmin_016

na której oprócz ustawień ogólnych widnieje teraz lista ustawień specyficznych.

W podobny sposób możemy też zdefiniować uprawnienia dla poszczególnych tabel bazy danych. W tym celu edytujemy uprawnienia specyficzne danego użytkownika i pod listą uprawnień dla bazy danych wybieramy z pola kombi tabelę, dla której chcemy określić uprawnienia specyficzne.

phpmyadmin_017

Po wybraniu tabeli otwiera nam się okno z dostępną listą pól tabeli dla których może nadać uprawnienia.

phpmyadmin_018

Operację zatwierdzamy przyciskiem Wykonaj.

Teraz możemy zakończyć pracę z PhpMyAdmin, gdyż wszystko zostało wykonane.

Panel PhpMyAdmin możemy również uruchomić w przeglądarce internetowej wpisują w polu adresu localhost/phpmyadmin/

phpmyadmin_012

Zostaniemy podobnie jak w poprzednim przypadku poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła.

phpmyadmin_013

Po poprawnej weryfikacji zostaniemy przeniesieni do znanego już nam panelu obsługi. Dalsza konfiguracja jak wyżej.