Połączenie z serwerem

Aby było możliwe łączenie sie z poziomu konsoli (środowisko DOS), musimy udostępnić użytkownikowi aplikację, która to umożliwi. Znajdziemy ją w plikach zainstalowanych na naszym komputerze, np,: C:\Program Files\nazwa_serwer\Mysql\bin\mysql.exe

konsola_002

Plik kopiujemy do katalogu użytkownika na komputerze, z którego bedzie następować połączenie.

konsola_003

Pierwszym krokiem jest uruchomienie konsoli systemowej. W polu Wyszukaj wpisujemy nazwę cmd i uruchamiamy konsolę.

konsola_004

Teraz musimy podać polecenie – uruchomić program mysql.exe z odpowiednimi opcjami:

konsola_005

  • mysql.exe – program
  • -h 192.168.0.120 – host, czyli adres IP zdalnego komputera z zainstalowanym serwerem baz danych
  • -u sql – użytkownik posiadający uprawnienia do logowania
  • -p – będzie wprowadzane hasło użytkownika (po wezwaniu serwera)

Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie zostaliśmy zalogowani do serwera, otrzymaliśmy potwierdzenie w postaci powitania i przydzielonego Id.

konsola_006

Co dalej?  Wypadałoby zapoznać się z poleceniami serwera, co z resztą proponuje serwer w powitaniu odwołując nas do „help„.

konsola_009

W pomocy zobaczymy wszystkie ważne informacje dotyczących obsługi baz danych, my jednak przejdziemy dalej i na początku spróbujemy zobaczyć zawartość serwera. W tym celu użyjemy polecenia show databases;

Ważna uwaga: od chwili połączenia z serwerem każde polecenie kończymy znakiem średnika „;”

konsola_007

W wyniku zapytania do serwera otrzymaliśmy listę baz danych, do których administrator – root nadał nam uprawnienia.

Następnym krokiem jest połączenie z bazą danych. W tym celu użyjemy polecenia connect nazwa_bazy;

konsola_008

Podobnie jak w przypadku łączenia z serwerem otrzymujemy potwierdzenie połączenia z bazą i nadanym nam Id. Możemy analogicznie jak w poprzednim kroku wyświetlić zawartość bazy, czyli tabele z jakich zbudowana jest baza (polecenie: show tables;).

konsola_010

Ale to już kwestie związane z zarządzaniem bazą danych. Na tym etapie możemy zakończyć pracę z serwerem SQL wydając polece exit;

konsola_011

Jak widać serwer zgodnie z wszelkimi zasadami Savoir-vivre pożegnał się z nami i zostaliśmy wylogowani z serwera.