PoA�A�czenie z serwerem

Aby byA�o moA?liwe A�A�czenie sie z poziomu konsoli (A�rodowisko DOS), musimy udostA�pniA� uA?ytkownikowi aplikacjA�, ktA?ra to umoA?liwi. Znajdziemy jA� w plikach zainstalowanych na naszym komputerze, np,: C:\Program Files\nazwa_serwer\Mysql\bin\mysql.exe

konsola_002

Plik kopiujemy do katalogu uA?ytkownika na komputerze, z ktA?rego bedzie nastA�powaA� poA�A�czenie.

konsola_003

Pierwszym krokiem jest uruchomienie konsoli systemowej. W polu Wyszukaj wpisujemy nazwA� cmd i uruchamiamy konsolA�.

konsola_004

Teraz musimy podaA� polecenie – uruchomiA� program mysql.exe z odpowiednimi opcjami:

konsola_005

  • mysql.exe – program
  • -h 192.168.0.120 – host, czyli adres IP zdalnego komputera z zainstalowanym serwerem baz danych
  • -u sql – uA?ytkownik posiadajA�cy uprawnienia do logowania
  • -p – bA�dzie wprowadzane hasA�o uA?ytkownika (po wezwaniu serwera)

JeA?eli wszystko przebiegA�o poprawnie zostaliA�my zalogowani do serwera, otrzymaliA�my potwierdzenie w postaci powitania i przydzielonego Id.

konsola_006

Co dalej?A� WypadaA�oby zapoznaA� siA� z poleceniami serwera, co z resztA� proponuje serwer w powitaniu odwoA�ujA�c nas do „help„.

konsola_009

W pomocy zobaczymy wszystkie waA?ne informacje dotyczA�cych obsA�ugi baz danych, my jednak przejdziemy dalej i na poczA�tku sprA?bujemy zobaczyA� zawartoA�A� serwera. W tym celu uA?yjemy polecenia show databases;

WaA?na uwaga: od chwili poA�A�czenia z serwerem kaA?de polecenie koA�czymy znakiem A�rednika „;”

konsola_007

W wyniku zapytania do serwera otrzymaliA�my listA� baz danych, do ktA?rych administrator – root nadaA� nam uprawnienia.

NastA�pnym krokiem jest poA�A�czenie z bazA� danych. W tym celu uA?yjemy polecenia connect nazwa_bazy;

konsola_008

Podobnie jak w przypadku A�A�czenia z serwerem otrzymujemy potwierdzenie poA�A�czenia z bazA� i nadanym nam Id. MoA?emy analogicznie jak w poprzednim kroku wyA�wietliA� zawartoA�A� bazy, czyli tabele z jakich zbudowana jest baza (polecenie: show tables;).

konsola_010

Ale to juA? kwestie zwiA�zane z zarzA�dzaniem bazA� danych. Na tym etapie moA?emy zakoA�czyA� pracA� z serwerem SQL wydajA�c polece exit;

konsola_011

Jak widaA� serwer zgodnie z wszelkimi zasadami Savoir-vivre poA?egnaA� siA� z nami i zostaliA�my wylogowani z serwera.